Mượn


Mượn dải mây hồng cột túi thơ
Mượn cơn gió thỏang khép mong chờ
Mượn vầng nguyệt bạch xua hoa mộng
Mượn ánh dương tà đuổi trái mơ
Mượn đáy hồ sâu dìm khối hận
Mượn nhành liễu biếc vuốt mi hờ
Mượn dòng thế sự quên sầu muộn
Mượn cả thuyền tình để ngẩn ngơ

Không biết tên tác giả , có thể một bài thơ cổ , đã bảo tựa đề là mượn

mà mượn thì có nghĩa là không phải của mình . Không phải của mình thì chán thật đấy !

Có người còn đi mượn cả người yêu nữa đó chứ …ôi …. cho ta mượn một cái đầu  đi

Ta nhức đầu quá .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: