Archive for February, 2017

Happy Anniversary with WordPress.com!

Mười năm với tình yêu dành cho wordpress , em đã nhắc tôi  mười năm rồi  đấy và cả với trang web chutluulai nữa  Chút lưu lại

Em yêu  lúc này ta  nhập cõi thiền rồi , mừng quá vui quá khi nhập cõi này ta chẳng muốn chia sẻ bất kỳ  điều gì khác . Cũng như  có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi và  đã bỏ cuộc chơi thì gia đình chồng con là cái thứ quan trọng đối với kẻ  ấy .

Với ta em rất quan trọng trong đời sống tâm linh của ta , có vài bài hát mà một người ở web chut luu lại đã làm tặng ta và hôm  nay ta mang về đây  để kỷ niệm với em .

Advertisements

Comments (1) »