Lời nguyện ước (1)

Cá bảy màu? nhớ ngày xưa nhà mình bán cá cảnh , cá chọi và  nhiều  loại cá , cá vàng , cá thần tiên …nhìn cá nhớ con cá chép mẹ bỏ vào chậu để làm thịt  nhưng rồi không nỡ giết nó để ăn đành đem cho người khác .

Lâu  rồi  nhà mình không mua những con vật sống về làm thịt  nữa , cố gắng  ko sát sanh .

user2940_pic49_1212647050

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: