Archive for August, 2016

Không Gian Cuộc Đời (1)

Gần một năm qua mình chẳng viết thêm được gì vào cái blog này   nó yên ắng quá mà mình cũng vừa trải qua những tháng ngày tồi tệ . Cái mệt mỏi của một tâm hồn cô đơn thì làm sao nói được chứ . Có bạn nào đó đã để vài dòng cho tôi  ” ………..Tịch mịch quả là thứ cảm giác giết chết lòng người Tịch mịch cũng tốt, xa lánh thế gian nghiệt ngã , gian hiểm……….”

Tôi đã là một ẩn sĩ rồi , cuộc đời của tôi đo bằng không gian chứ ko phải  thời gian  Không gian cuộc đờisinh

Nhưng không gian này ko phải là ý nghĩa của câu chuyện viễn tưởng  ở link trên  mà cái không gian này chính xác vật lý mới có thể hiểu được .

Nam mô A di đà phật

Advertisements

Comments (2) »