Archive for July, 2016

Tháng bảy mưa ngâu

Một tháng loanh quanh rồi  lại  luẩn quẩn   chẳng biết làm gì , chỉ có internet nhưng chẳng có sách vở gì hết .Một ngày không có sách cứ  như là một ngày u ám mây xám xịt không  ánh nắng mặt trời  thê thảm quá .

Tôi đâu có mang nửa hồn thương đau đâu mà tâm trạng nặng trĩu giữ vậy nè

13681074_620102644814898_8005179682941147503_n

Mưa giăng tứ phía bốn bề
Lòng không mảnh bạt sầu hề mang mang
Mưa giăng ngàn sợi dây đàn
Dây nào Đài Tiếu để Nàng ngâm thơ
Mưa giăng cõi tạm hững hờ
Chén buồn viên mãn xanh bờ Lau thưa
Mưa giăng đèn hắt hiu chưa!
Vầng trăng vỡ vụn người đưa tiễn người.

VT

Advertisements

Leave a comment »