Ngày Mới

Thích nhất là câu kinh pháp cú này

Vui thay  chúng ta sống

không rộn giữa rộn ràng

giữa những người rộn ràng

Ta sống không rộn ràng

12654565_10153231239726851_1717471640042200674_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: