Archive for April, 2016

Ngày Mới

Thích nhất là câu kinh pháp cú này

Vui thay  chúng ta sống

không rộn giữa rộn ràng

giữa những người rộn ràng

Ta sống không rộn ràng

12654565_10153231239726851_1717471640042200674_n

Advertisements

Leave a comment »