Archive for March, 2016

Long Lanh Đáy Nước

12974306_584087921749704_2224346387289748473_n

Có khi nào ta nhìn xuống nước và thấy vật gì đó long lanh không , vật đó có phải là khuôn mặt của ta là đôi mắt của ta ta thấy nó long lanh và ta thấy vui mừng xiết bao

Advertisements

Leave a comment »