Archive for January, 2016

Happy New Year

Happy New Year  –  Xuân Thiền

Dê về ẩn chốn non xanh

Tìm vui cỏ nhị mật hành rừng sâu

Khỉ thiêng tĩnh lặng bên cầu

Dòng thời gian thoảng nhiệm màu ngàn năm

Suối thiền thanh diệu thậm thâm

Hương xuân vô tận nguồn tâm trong lành

Cõi người sanh tử , tử sanh

Tụng bài kinh phật … hóa thành hư vô

Sắc không , không sắc … nam mô

A Di Đà Phật … mộng hồ thiên thu!

TQH   Pháp Viện Minh Đăng Quang

2016

Advertisements

Leave a comment »