Archive for September, 2015

Tháng chín , try to remember

Sinh nhật của mình năm nay

là một ngày tháng chín buồn bã đầy mưa gió

mình đang hỏi lòng mình buồn hay vui .

buồn hay vui à chẳng có cảm giác  nào cả , cả năm qua đã ngộ cái tánh không rồi

Viết mãi cũng không hay , viết hoài cũng như không viết  chỉ là cái tâm trạng trống rỗng và một thực tại bất định hay không xác định . Ta sao thế , không muốn mưa nhưng lại sợ nắng nóng , nắng giữa trưa .

Tôi đang sống hay đang chết trong ngày sinh nhật của tôi đây

46385_552939271386368_207041905_n

 

 

Advertisements

Leave a comment »