Archive for December, 2014

Bao giờ cho hết mùa đông

Bao giờ cho hết mùa đông

Chào người bạn tháng 12

Bao giờ cho hết mùa đông
Để anh gửi nắng sưởi hồng má em
Để anh gửi cả thân quen
Và bao xa lạ ở trên cõi đời
Để anh trao gửi những lời
Đâu như  con bướm đậu rồi lại bay

Bao giờ cho đến ngày mai
Anh mong tan hết những ngày giá đông
Để trong sâu thẳm mênh mông
Cái thương , nỗi nhớ vẫn không chốn tìm
Ở đâu đông giá nổi chìm
Ở đâu xuân đến trong tim cháy bùng
Ở đâu là cõi vô cùng
Để anh tìm kiếm mông lung bến bờ

Mùa đông sẽ hết. Bao giờ ?
Để anh gửi cả niềm thơ tặng nàng

 

Advertisements

Comments (1) »