Cõi nào

Đã lâu rồi ta không viết bài cho chính ta .

Sao thế hả wordpress thu quyến rũ của ta ơi , ta cứ bỏ bê cái nơi mang lại cho ta niềm an vui nhất , an lành nhất thế này .

Cảm xúc vui buồn cùng những mùa thu đi đâu rồi .

Hơn nửa năm qua cứ ham học phật và thiên văn

Năm dài tháng rộng mà kiếp người ngắn quá

Có cõi nào không gió

có cõi nào không mưa

một mai ta về đó

tắm cội nguồn hư vô

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: