Archive for June, 2014

Cõi nào

Đã lâu rồi ta không viết bài cho chính ta .

Sao thế hả wordpress thu quyến rũ của ta ơi , ta cứ bỏ bê cái nơi mang lại cho ta niềm an vui nhất , an lành nhất thế này .

Cảm xúc vui buồn cùng những mùa thu đi đâu rồi .

Hơn nửa năm qua cứ ham học phật và thiên văn

Năm dài tháng rộng mà kiếp người ngắn quá

Có cõi nào không gió

có cõi nào không mưa

một mai ta về đó

tắm cội nguồn hư vô

 

Advertisements

Leave a comment »