Lễ vía Dược Sư

Thế  là  mùa lễ  phật Dược Sư  năm nay  ta lại lên chùa tụng kinh và tu hành trong ngày 30/9 âm lịch , ngày khánh đản của đức Dược Sư .  Năm nay ta lễ  trong 3 ngày ở chùa Pháp Hoa Q3  chùa Viên Giác TB và chùa Kim Cương Q3

dongphuongtamthanh

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: