Archive for May, 2013

Học Phật (3)

So với cái mênh mông của vũ trụ
Thì cái buồn của hạt bụi có là chi

945207_522992694434338_1084391746_n

Advertisements

Comments (1) »

Cõi Thần Tiên

Biển khổ mênh mông sóng rợp trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
Ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi.
(Tám vị tiên vượt biển đông )

644231_237281203077950_1816295854_n

Leave a comment »

Thoát vòng khổ đau

Ngày vui ngắn chẳng tày gang

dạo này mệt quá và dường như  ta chẳng muốn gì thêm nữa
388621_495204337195271_65986927_n

Comments (1) »