Trà xanh

Hái trăng đem xuống chế trà

Nghiêng nghiêng tay rót hương ngà như  mây

Trà ! ta căm thù mi , mi luôn hành hạ ta mặc dù mi biết ta thích mi , mi làm ta mất ngủ suốt đêm

478404_178134225678411_1136982407_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: