Archive for April, 2013

Trà xanh

Hái trăng đem xuống chế trà

Nghiêng nghiêng tay rót hương ngà như  mây

Trà ! ta căm thù mi , mi luôn hành hạ ta mặc dù mi biết ta thích mi , mi làm ta mất ngủ suốt đêm

478404_178134225678411_1136982407_o

Advertisements

Leave a comment »

Về từ trăm năm

Về từ  trăm năm

549144_318484168278749_2126038314_n

Leave a comment »

Học Phật (2)

Thơ và thiền là đôi cánh đại bàng tung bay trên bầu trời Đông phương và Tây phương  suốt từ nghìn xưa cho đến ngày nay. 

Từ  đỉnh ngàn cao tuyệt mù Hy Mã Lạp Sơn, thiền nghiêng cánh xuống bay lượn khắp các tòng lâm, thiền viện, am cốc và thơ cũng tung lướt một cách ngoạn mục từ  bến sông Hằng, nơi Đức Phật đã khơi nguồn cảm hứng Chân Thiện Mỹ.

521648_188102604671372_1139070590_n

Kiếp phù sinh như  hình bào ảnh

Có câu rằng: Vạn cảnh giai không

Ai ơi lấy Phật làm lòng

Tự  nhiên siêu thoát ở trong luân hồi.

Leave a comment »