Thu Thiền

Bây giờ là mùa thu

Trời giăng khói sương mờ …

Có lẽ mùa thu hay mùa đông thích hợp với thiền trà . Một đêm thu trăng sáng vài cái bánh ngọt , một cái ấm trà nóng bốc hơi và lúc đó chỉ có riêng mình ta … để ta lắng lòng …ta vô tư  lự  và ta tọa thiền .

Sen tàn cúc lại nở  hoa

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: