Ta 20

Mùa hè về ta lại trở về khi xưa ta bé những bài hát thiếu nhi hồn nhiên mà ta vẫn hát trong mùa hè .

Ta đã hết hè bao nhiêu năm rồi   mà sao bao năm qua ta vẫn hai mươi  và ta vẫn chưa lớn khôn thêm .

Ta còn muốn khôn lớn thêm nữa không , không ta không còn muốn lớn thêm nữa .

Như  một thực tại vật lý ngược  ta muốn mình sinh ra khi ta đã tám mươi hay trăm năm để cho ta tiến về con số 0

Cho ngày xưa hôm nay ngày mai là một thể hợp nhất ta mãi mãi hai mươi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: