Tự khúc đêm thanh

Đêm xuống tiếng vọng buồn rười rượi phát ra từ  cái đài phát thanh cũ kỹ . Đang là cái chủ  đề  nói về rượu  mà lại uống rượu một mình chứ  . Cái thú uống rượu giải sầu thì ai cũng biết nhưng mà uống rượu cùng với cái bóng của chính ta thì đến bây giờ ta mới biết . Lời người phát thanh viên dẫn lên một bài thơ của Tản Đà

Nói chuyện với bóng

Phòng văn nửa khép cánh thu,
Đèn văn một ngọn trông lù rù xanh.
Đứng lên ngồi xuống một mình
Khối tình ai nặn ? Lửa tình ai khêu ?
Mập mờ khi thấp khi cao
Trông ra chẳng biết ông nào đến chơi ?
Nhận lâu sau mới bật cười
Té ra “anh bóng” chớ ai đâu mà!
Bóng ơi mời bóng vào nhà,
Ngọn đèn khêu tỏ, hai ta cùng ngồi.
Ngồi đây ta nói sự  đời
Ta ngồi ta nói, bóng ngồi bóng nghe.
– “Cõi đời tự  cất tiếng oe
Đã bên ngọn lửa lập lòe có nhau.
Tương tri thuở ấy về sau,
Đôi ta một bước cùng nhau chẳng rời,
Ta ngồi thời bóng cũng ngồi,
Ta đi ta đứng, bóng thời cũng theo.
Có khi lên núi qua đèo
Mình ta với bóng leo trèo cùng nhau
Có khi quãng vắng đêm thâu
Mình ta với bóng âu sầu nỗi riêng.
Có khi rượu nặng hơi men
Mình ta với bóng ngả nghiêng canh tàn.
Có khi chè đượm mài lan,
Mình ta với bóng bàn hoàn thú xuân.
Có khi bút thảo câu thần
Mình ta với bóng xoay vần nệm hoa.
Đôi khi sấm chớp phong ba
Cuộc đời nguy hiểm có ta có mình.
Hằng khi gió mát trăng thanh
Bầu trời thanh thú riêng mình với ta.
Trăm năm cho đến cõi già,
Còn ta còn bóng, còn là có nhau.
Trần ai mặc những ai đâu,
Ai thương tử biệt, ai sầu sinh li.
Còn ta, bóng nỡ nào đi ?
Ta đi, bóng có ở chi cõi trần ?
Tin nhau đã vẹn muôn phần
Cũng xin giãi hết xa gần cùng nhau!”
Bóng nghe bóng cũng gật đầu.

Hóa ra cái bóng là bạn hiền đó sao , bạn hiền ơi có còn nhớ lúc học lớp 2 bạn đã làm ta sợ  run cầy sấy khi bác ta kể cái bóng trong truyện gì đó  cho đến năm lớp 9 ta mới biết đó là truyện Người Con Gái Nam Xương trong tác phẩn dân gian Tuyền Kỳ Mạn Lục .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: