Điều bí mật của ta

Ta vẫn hỏi ta là ta có liên quan gì đến con số 2520 không nhỉ , một câu hỏi huyền bí quá .

Và thật là huyền diệu ta đã tìm ra   câu trả lời  cho câu hỏi này rồi

Năm ta sinh ra đời theo phật lịch thì năm đó phật lịch chính là năm 2520

Hèn gì mà ta say mê con số này và triết học phật giáo ghê

Ôi! đấng tâm linh  đấng chí tôn  vị đạo  sư  của nhân loại

Nam mô bổn sư  thích ca mâu ni phật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: