Knock Three Time

Knock Three Time

Tony Orlando and Down

hey girl whatcha doin down there
dancing alone every nite while I live rite above you
i can hear your music playin
i can feel your body swayin
one floor below me you don’t even know me
I love you

Oh my darlin
knock three times on the ceiling if you want me
twice on the pipe if the answer is no
oh my sweetness
means you’ll meet me in the hallway
twice on the pipe means you ain’t gonna show

if you look out your window tonite
pulling the string with the note thats attached to my heart
read how many times i saw you
how in my silence i adored you
and only in my dreams did that wall between us come apart

Oh my darlin
knock three times on the ceiling if you want me
twice on the pipe if the answer is no
oh my sweetness
means you’ll meet me in the hallway
twice on the pipe means you ain’t gonna show

oh i can hear the music playing
i can feel your body swayin
one floor below me you don’t even know me
i love you

Oh my darlin
knock three times on the ceiling if you want me
twice on the pipe if the answer is no
oh my sweetness
means you’ll meet me in the hallway
twice on the pipe means you ain’t gonna show

***

knock-three-times-23704

Đây là bản nhạc dance và ca sĩ hát  bản nhạc này cũng là tác giả của ca khúc

Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree

Dịch ý

Này em , em đang làm gì dưới ấy thế
Đêm nào em cũng một mình khiêu vũ,
Trong khi anh đang sống ngay phía trên em đây
Anh có thể nghe thấy tiếng nhạc của em
Anh có thể cảm nhận được thân thể em đang lắc lư
Em sống cách anh một tầng,
thậm chí em còn không biết anh
Anh yêu em

oh em yêu,
Em hãy gõ ba tiếng lên trần nhà nếu em khao khát anh
hai tiếng vào ống nước nếu câu trả lời là không
Oh em yêu hỡi
Cũng có nghĩa anh sẽ được gặp em ở ngoài hành lang
hai tiếng lên ống nước có nghĩa em sẽ không gặp anh

Nếu đêm nay em nhìn ra ngoài cửa sổ
Giật dây cùng mảnh giấy nhỏ ghi chú
Điều ấy sẽ công kích trái tim anh
Đoán xem bao nhiêu lần rồi anh trông thấy em
Đã bao lần trong lặng thinh anh say mê em rồi
Và chỉ trong giấc mơ  rào cản đó mới chia cắt đôi ta

Anh có thể nghe thấy tiếng nhạc của em
Anh có thể cảm nhận được thân thể em đang lắc lư
Em sống cách anh một tầng,
thậm chí em còn không biết anh
Anh yêu em

…………………………………………………………………………………….

One Night

Elvis  Presley

One night with you
Is what Im now praying for
The things that we two could plan
Would make my dreams come true

Just call my name
And Ill be right by your side
I want your sweet helping hand
My loves too strong to hide

Always lived, very quiet life
I aint never did no wrong
Now I know that life without you
Has been too lonely too long

One night with you
Is what Im now praying for
The things that we two could plan
Would make my dreams come true

Always lived, very quiet life
I aint never did no wrong
Now I know that life without you
Has been too lonely too long

One night with you
Is what Im now praying for
The things that we two could plan
Would make my dreams come true

Chỉ một đêm với em
Là điều giờ đây anh đang nguyện cầu
Những điều mà hai ta có thể dự tính
Sẽ làm cho những giấc mơ của anh thành hiện thực

Chỉ cần gọi tên anh
Và anh sẽ ở ngay bên cạnh em
Anh muốn bàn tay nâng đỡ ngọt ngào của em
Tình yêu của anh quá mãnh liệt nên không thể giấu kín

Luôn sống một cuộc đời lặng lẽ
Anh sẽ không làm điều gì sai trái
Giờ thì anh biết cuộc sống mà thiếu em
Thì đã quá cô đơn lâu nay rồi

Chỉ một đêm với em
Là điều giờ đây anh đang nguyện cầu
Những điều mà hai ta có thể dự tính
Sẽ làm cho những giấc mơ của anh thành hiện thực

Luôn sống một cuộc đời lặng lẽ
Anh sẽ không làm điều gì sai trái
Giờ thì anh biết cuộc sống mà thiếu em
Thì đã quá cô đơn lâu nay rồi

Chỉ một đêm với em
Là điều giờ đây anh đang nguyện cầu
Những điều mà hai ta có thể dự tính
Sẽ làm cho những giấc mơ của anh thành hiện thực

1 Response so far »

  1. 1

    smummaron said,

    Legitimate regsitered here. I obligated to allow despite the fact that this forum is chagrined it ooks existent cool..I promise I order fancy this.
    I enjoyment the internet and social networking sites and ofcourse the aged gold forums.
    I own a infrequent sites too. Some of which are below. Its easy indeed to overstate sites and be entitled to some money. If you are interested you can PM me or despatch here and I resolution try to help.


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: