I Understand

Muốn yêu một người nào đó thì trước hết hãy xem tình yêu của mình có mang lại hạnh phúc cho người ta không . Mình phải hiểu rõ tình yêu của mình dành cho người ấy đến mức độ nào ? để tình yêu ấy nếu không thành công thì ta cũng không bao giờ hối tiếc vì ta đã từng yêu người ấy .

Anh hiểu ………………………………

I  Understand

Herman  Hermits

I understand just how you feel
Your love for me, why not be mine  ?
It’s over now but it was grand
I understand, I understand

If you ever change your mind
Come back to me and you will find
Me waiting there, at your command
I understand, I understand

I miss you so, please believe me when I tell you
I just can’t stand to see you go
You know

If you ever change your mind
Come back to me and you will find
Me waiting there at your command
I understand, I understand

SPOKEN: ” I understand just how you feel. Let bygones be bygones. But always
remember I love
you, I love you, I love you. ”

( We’ll sip a cup of wine, my dear, for Auld Lang Syne )
I understand

***

kimandersonportrait

Anh Hiểu

Anh hiểu em cảm giác như thế nào
Tình yêu em dành cho anh , sao không là của anh ?
Dù cho tình yêu đã qua đi nhưng nó thật tuyệt vời
Anh hiểu, anh hiểu

Nếu em có bao giờ thay đổi suy nghĩ
Trở về với anh và em sẽ thấy rằng
Anh đang chờ ở đây, chờ mệnh lệnh của em
Anh hiểu , anh hiểu

Anh nhớ em rất nhiều , xin hãy tin khi anh bảo em rằng
Anh không thể chịu đựng khi nhìn thấy em ra đi
Em biết không

Nếu em có bao giờ thay đổi suy nghĩ
Trở về với anh và em sẽ thấy rằng
Anh đang chờ ở đây, chờ mệnh lệnh của em
Anh hiểu , anh hiểu

Nói : ” Anh hiểu em cảm thấy như thế nào. Hãy để những điều đã qua đi lùi vào quá khứ . Nhưng hãy luôn nhớ rằng anh yêu em , anh yêu em , anh yêu em. “

( Chúng ta sẽ uống cạn ly rượu , em ơi , cho những thời khắc đã qua  )
Anh hiểu

………………………………………………………………………………..

Love Me

Elvis  Presley

Treat me like a fool,
Treat me mean and cruel,
But love me.

Wring my faithful heart,
Tear it all apart,
But love me.

If you ever go,
Darling, Ill be oh so lonely
Ill be sad and blue,
Crying over you, dear only.

I would beg and steal
Just to feel your heart
Beatin close to mine

Well, if you ever go,
Darling, Ill be oh so lonely
Ill be sad and blue,
Crying over you, dear only.

I would beg and steal
Just to feel your heart
Beatin close to mine

Well, if you ever go,
Darling, Ill be oh so lonely
Beggin on knees,
All I ask is please, please love me
Oh yeah

Đối xử với anh như  một kẻ ngốc
Đối đãi với anh thật ác ý và độc địa
Nhưng lại yêu anh

Bóp nát trái tim chung tình của anh
Xé nát con tim thành từng mảnh
Nhưng yêu anh

Nếu em có bao giờ muốn ra đi
Darling,oh anh sẽ vô cùng cô đơn
Anh sẽ buồn bã và chán nản
Khóc vì em,chỉ vì em thân yêu.

Anh sẽ van xin và đắnh cắp trái tim em
Chỉ vì muốn cảm nhận trái tim em
Nhịp đập gần gũi bên anh

Nếu em có bao giờ muốn ra đi
Darling,oh anh sẽ vô cùng cô đơn
Anh sẽ buồn bã và chán nản
Khóc vì em,chỉ vì em thân yêu.

Anh sẽ van xin và đắp cắp trái tim em
Chỉ vì muốn cảm nhận trái tim em
Nhịp đập gần gũi bên anh

Nếu em có bao giờ muốn ra đi
Darling,oh anh sẽ vô cùng cô đơn
Khụy gối van xin em
Tất cả những gì anh yêu cầu,xin em hãy yêu anh
Oh vâng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: