Mona Lisa

Mona Lisa là một bức họa rất nổi tiếng ,  nàng Mona Lisa trong bức họa có một nụ cười bí ẩn khiến cho người ta luôn muốn giãi mã nụ cười đó . Có một ca khúc nhạc Jazz nói về bức họa này .

Mona Lisa

Nat King Cole

Mona Lisa Mona Lisa , men have named you
You’re so like the lady with the mystic smile
Is it only ’cause you’re lonely, they have blamed you
For that Mona Lisa strangeness in your smile ?

Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa ?
Or is this your way to hide a broken heart ?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there
Are you warm, are you real, Mona Lisa ?
Or just a cold and lonely, lovely work of art ?

Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa ?
Or is this your way to hide a broken heart ?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there
Are you warm, are you real , Mona Lisa ?
Or just a cold and lonely, lovely work of art ?

Mona Lisa , Mona Lisa

mona-lisa

Dịch ý

Mona Lisa Mona Lisa, người ta đã đặt tên cho nàng
vì nàng rất giống quý cô với nụ cười thần bí
Phải chăng đó là lý do duy nhất mà nàng cô đơn , họ đã đổ trách nhiệm lên nàng
Có phải vì thế mà Mona Lisa trở nên xa lạ trong nụ cười của nàng ?

Có phải nàng cười là để cảm dỗ nhân tình không, Mona Lisa ?
hay đó là cách em che giấu trái tim tan vỡ của mình ?
Những giấc mơ đã mang em đến với giới hạn của mình
họ nằm đây và chết đi cũng ở đây
Em ấm áp, em là có thực phải không, Mona Lisa ?
hay chỉ là lạnh giá và đơn côi , một tác phẩm cô đơn ?

Có phải nàng cười là để cảm dỗ nhân tình không , Mona Lisa ?
hay đó là cách em che giấu trái tim tan vỡ của mình ?
Những giấc mơ đã mang em đến với giới hạn của mình
họ nằm đây và chết đi cũng ở đây
Em ấm áp , em là có thực phải không , Mona Lisa ?
hay chỉ là lạnh giá và đơn côi , một tác phẩm cô đơn ?

Mona Lisa , Mona Lisa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: