Thank You For The Music

Thank You  For The Music

ABBA

7799308877gmhjt6thankyouforthemusic21

Im nothing special, in fact Im a bit of a bore
If I tell a joke, youve probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
cause everyone listens when I start to sing
Im so grateful and proud
All I want is to sing it out loud

So I say
Thank you for the music, the songs Im singing
Thanks for all the joy theyre bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

Mother says I was a dancer before I could walk
She says I began to sing long before I could talk
And Ive often wondered, how did it all start?
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can?
Well, whoever it was, Im a fan

So I say
Thank you for the music, the songs Im singing
Thanks for all the joy theyre bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

Ive been so lucky, I am the girl with golden hair
I wanna sing it out to everybody
What a joy, what a life, what a chance!

So I say
Thank you for the music, the songs Im singing
Thanks for all the joy theyre bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

***

music_rose_thank_you

Cám ơn tiếng nhạc

Em chẳng có gì đặc biệt , thật ra em là người hơi tẻ nhạt
Nếu em kể chuyện tếu , anh chắc hẳn đã nghe nó trước đây rồi
Nhưng em là người có tài , một điều tuyệt vời
Vì mọi người đều lắng nghe khi em cất tiếng hát
Em rất biết ơn và tự hào
Tất cả  những  gì em muốn là hát thật to

Vì thế em nói
Cám ơn tiếng nhạc , bài ca em đang hát
Cám ơn tất cả những niềm vuì chúng mang lại
Ai có thể sống mà thiếu âm nhạc , em hỏi một cách vô cùng chân thành
Nếu thế cuộc sống sẽ như thế nào đây ?
Nếu không có bài ca hay điệu nhảy chúng ta sẽ là thứ  gì đây ?
Vì thế em nói lời cám ơn đến tiếng nhạc
Đã mang nó trao em

Mẹ em nói rằng em đã là một vũ công trước khi em có thể bước đi
Bà nói em bắt đầu hát ca trước khi em tập nói
Và em thường tự  hỏi chúng bắt đầu như thế nào ?
Người ta khám phá ra rằng không gì nắm bắt kịp một con tim
Như  một giai điệu có thể không ?
Thì bất cứ ai nói gì cũng được , em là một người hâm mộ

Vì thế em nói
Cám ơn tiếng nhạc , bài ca em đang hát
Cám ơn tất cả những niềm vuì chúng mang lại
Ai có thể sống mà thiếu âm nhạc , em hỏi một cách vô cùng chân thành
Nếu thế cuộc sống sẽ như thế nào đây ?
Nếu không có bài ca hay điệu nhảy chúng ta sẽ là thứ  gì đây ?
Vì thế em nói lời cám ơn đến tiếng nhạc
Đã mang nó trao em

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: