I Love You Because

I Love You Because

Jim Reeves

I love you because you understand dear
Every single thing I try to do.
You’re always there to lend a helping hand, dear.
I love you most of all because you’re you.No matter what the world may say about me,
I know your love will always see me through.
I love you for the way you never doubt me.
But most of all I love you ’cause you’re you.I love you because, because my heart is lighter
honey everytime, everytime I’m walking by your side
I love you because the future ’s brighter
and the door to happiness , you open wideNo matter what may be the style or season,
I know your heart will always be true.
I love you for a hundred thousand reasons,
But most of all I love you ’cause you’re you.

Dịch ý

Anh yêu em vì em thấu hiểu
Từng điều nhỏ nhặt mà anh cố làm
Em luôn hiện diện để giúp đỡ anh
Anh yêu em, trước nhất, vì em là chính emCho dù thế giới có nói điều gì về anh
Anh biết tình yêu của em sẽ luôn thấu hiểu anh
Anh yêu em vì cách em chẳng bao giờ nghi ngờ anh
Nhưng trên tất cả, anh yêu em vì em là chính emAnh yêu em vì trái tim anh sáng hơn
Mỗi khi anh đi bên cạnh em, em ơi
Và anh yêu em vì tương lai rạng ngời hơn
Và em mở cánh cửa hạnh phúc của đời anhCho dù mọi thứ có vật đổi sao dời
Anh biết trái tim em sẽ luôn chân thật
Anh yêu em vì hàng trăn ngàn nguyên cớ
Nhưng trên tất cả, anh yêu em vì em là chính em

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: